حرف تنهايي من

سلام

خیلی اوقات به اینجا سر میزنم....اینجا پر از حس و احوالات ام هست که میان کلمه ها جاخوش کرده اند....خاطرات، لحظه های برش خورده از زندگی که به شکل مبهمی میان شعرها و واژه ها غوطه می خورند و من با خواندشان گاه می خندم و گاه غمگین می شوم و گاه هق هق اشک میریزم...

اما امروز... حسی که مدت زیادی منو در بر گرفته..... حسی که دوستش دارم

یک بیتفاوتی محض!!

انگار دیگر هیچ چیز این دنیا برایم مهم نیست.... هیچ چیزش جز کمی دخترم .... 

دیگر آدمهای دوروبرم برایم مهم نیستند....نه که خودشان نه اصلا بلکه رفتارشان ،گفتارشان،عشق شان، نفرت شان.....هیچکدام اینها دیگر برایم مهم نیست

دیگر حتی ذره ای نگران از دست دادن نیستم.... زنده بودن شان برایم کافی است....ترکم کنند و بروند دیگر ناراحتم نمی کند

یه حس عجیب سبکی!!!

+نوشته شده در شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥ساعت۱٠:٢٠ ‎ب.ظتوسط مریم | نظرات ()

روزی نه خیلی دور

می ایستم سر پل صراط 

منتظر....

منتظر آدمهای شعاری

مسیح وار ها....علی وارها.... مریم گونه ها....فاطمه گونه ها

می ایستم منتظر هر چقدر که باید !!!

وقتی پای شان رسید به سر پل صراط

خدا را می خواهم....

آنقدر می نشینم تا خود اش بیاید

آمد.... خدا را می گویم

اینها تو را هم گول می زنند

سینه ام را می درم

زخمهایی که از مسیح وارها و علی وارها و فاطمه گونه ها و مریم گونه ها در عمق روح ام نشسته را نشان ام می دهم

بلند می شوم و می ایستم

می گویم پل صراط برای عبور من نیست

مستقیم آدرس جهنم ات را بده

می نشینم در وسط ترین نقطه اش

فرمان بده هر آنچه در توان هست آتش اش را شعله ور تر کنند

می خواهم در آتش تو ای خدا در جهنم ات بسوزم

اما در آتش آدم هایت نه!!!!

من جهنمی ترینم......

+نوشته شده در شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤ساعت٢:٥٤ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

به فکر نوشتن استعفایم هستم

می خواهم استعفا دهم

از زن بودن ام

از مادر بودن ام

از بودن ام

از ماندن ام

می خواهم بازنشسته شوم 

بروم جایی

تتهایی

اتاقی

دوره دور....خیلی دور

آسایشگاهی....!!!

باقی عمر مانده ام را در آسایش بگذرانم...

 

+نوشته شده در شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤ساعت٢:٤٢ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

نمی دانم چه مرگمه

حالم با تمام این 42سال عمر گذشته ام فرق داره....

بار اول نبود از این مشکلات تو زندگیم !!

بار اول نبود فحش و تحقیر و بدو بیراه!!

بار اول نبود داد و فریاد!!

 

اما اینبار انگار من دیگه مریم گذشته نبودم.... دیگه دست و دلم نلرزید

دیگه نترسیدم

دیگه ....هان دیگه انگار همه چی برام بی معنا بود....بی ارزش...

اونقدر در درون بارها مرده بودم و بارها برگشته بودم که اینبار نای برگشتن نداشتم

توی کما موندم

فقط نفس می کشم

کم کم داره همه چی از یادم میره

زن بودن.... زنیت داشتن.....آشپزی..... مادر بودن...... 

کلا بودن را دارم فراموش می کنم

اینبار دیگه نای برگشتن ندارم......

+نوشته شده در سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤ساعت۱٠:٤۸ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

یه چیزی شبیه مرگ چنگالش رو فرو کرده در اعماق وجودم

هر روز بیشتر فرو می برد

من همچنان نفس می کشم !!!!

+نوشته شده در دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤ساعت۱۱:٤٠ ‎ب.ظتوسط مریم | نظرات ()

زد به سرم حسابی

یه انقلاب 

کوتاه کردم موهایم را 

یه مردانه تمام عیار....

+نوشته شده در یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤ساعت٥:۱٠ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

هوای همه روزها و همه شب های من دونفره است.....

من و افکارم

من و من که داءم در حال گفتگوییم

من و من که یکی ام می گه و اون یکی ام جواب میده و هر دو با هم گریه می کنند و گاهی لبخندی

من و من که  چهل و دو سال عمر که هی مرور می کنند اش

من و من  که بیست و چند سال رو هی ورق می زنند 

عجیب همه روز هایم و همه شب هایم هوای ام دونفره است

کلا تبدیل شدم به دونفر

+نوشته شده در یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤ساعت۱٢:٥٦ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

می دانی  ؟

در این سال های زندگی  بارها و بارها شکسته ام؟

هر بار که شکستم ....نشستم پای تکه های شکسته ام و هی بند زدم تکه ها را بر هم و هر بار تکه هایی گُم شده بودن ....بعد از هر بار بند زدن تکه هایم هیچ گاه مثل قبل ام نشدم .....تکه هایی کم بود اما باز ایستادم و ادامه دادم.

می دانی ؟

در طول این زندگی بارها و بارها مُردم ...... آری بارها مُردم !!    هر بار بعد از مُردنم ، خودم را اِحیا کردم ....سخت بود خیلی سخت، هر بار خود ،خودت را اِحیا کنی..... و هر بار قسمتی از من هرگز به زندگی بازنگشت..... اما باز ایستادم و ادامه دادم

تبدیل شدم به یک آدم خیلی ناقص.....تکه های گُم شده و قسمت هایی از من که هرگز برنگشتن!!!  

و ایستادن های پی در پی و ادامه دادن ها هربار سخت تر می شد !!

اما همچنان ایستادم ....

آخ که این زخم آخری سخت کاری بود .خیلی کاری بود ..... هم شکستم ،هم مُردم

مدتی است سعی می کنم دوباره تکه هایم را کنار هم بچینم و بندشان بزنم....

مدتی است هر کاری برای اِحیای دوباره ام از دستم بر می آمد انجام دادم....

اما بی فایده است...... تکه های زیادی را از دست داده ام دیگرهیچ جور بند زدنی نیست.....

اما نمی دانم چطور باز ایستاده ام.....

اما یه چیز را خوب می دانم ...... این ایستادن خیلی فرق دارد هر روز زمین ام میزند آنهم روزی چند بار......

نمی دانم .....فقط این را می دانم این روزها خیلی زمین می خورم و هی گریه سر می دهم و با کلی رنج و درد می ایستم......نمی دانم کدامین زمین خوردن دیگر ایستادنی در پی اش نباشد.......

 

+نوشته شده در پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٤ساعت٩:٤۸ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

 

پاییز هم تمام شد و من هیچ جوجه ای برای شمردن ندارم

بعد از 42سال عمر و زندگی هیچ در دستانم برای شمردن ندارم

همیشه سعی کردم همه چی خوب باشه....همیشه بی توقع زندگی بودم

همیشه سعی کردم هیچکی از هیچکی ناراحت نباشه..... خودم رو هیچ وقت ندیدم...... همیشه سعی کردم همه از هم راضی باشند.....

خلاصه بعد از اینهمه سال دستام خالیه خالیه.....

جز اینکه من آدمی ام که زندگی و جوونی یه نفرو حروم کردم.....بعد این همه سال من شدم مسبب هیچی نداشتن یه نفر دیگه....من شدم یه آدم امل و دهاتی بدرد نخور..... من شدم آدمی که این همه سال فقط تحملم کرد..... بی هیچ علاقه بی هیچ عشق.......

شدم کلا یه آدم کاملا بدرد نخور...... یه آدم اضافی..... یه آدم که فقط بدرد مردن می خوره

آره دوباره پاییز شد هیچی جوجه ای برای شمردن ندارم 

+نوشته شده در دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤ساعت٢:۱۳ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()

حسرت هایی بر دل ام هست 

حسرت هایی که مثل یک آه بلند جانسوز از ته تهای سینه ام بیرون می ریزد 

حسرت اینکه مادرم وقتی میبیند مدتها خبری ازم نیست....یا وقتی صدای یخ زده ی بی روح ام را می شنود ، چادر بر سر کند خود را برساند به در خانه ام....زنگ بزند ...بیاید و بگوید کجایی مادر ؟ 

پریشان شود وقتی صدای مُرده ام را می شنود و شتابان برساند خودش راو بگوید غمت به جانم چه ات شده است ؟

بیست و دوسال است این حسرت به دل ام مانده

 

آخ ......حسرت دیگرم...... پدر.....پدری که خودخواهی اش هرگز بهش اجازه نداد درد. دخترش را بفهمد......دید ولی نفهمید....

آخ که چقدر. دل ام می خواست وقتی خبری ازم نیست  گوشی ام زنگ بخورد صدای پدر را بشنوم. که بگوید. مریمِ بابا  دلت برام تنگ نشده اما من دلم برات تنگ شده.....فقط یکبار بپرسد غمت چیست در این سکوت لبهای فرو بسته ات..... یکبار فقط یکبار درد و دلم را بپرسد......اما تا بخواهم همیشه سرزنش ام کرده است.....

هِی هِی هِی......حسرت روی حسرت بر دل ام مانده

حسرت. همراه زندگی ام که فقط یکبار به من بگوید گور بابای دنیا و همه....خودته و بودنتو عشق است......اما خودمو و بودنم هیچ گاه در گرو چیزی نبوده است .....

 

دل ام می خواست اینجورموقع ها که زخم خورده ام ، اونم یه زخم کاری....شال و کلاه کنم برم سمت خاله ای ، دایی ای ، عمویی ، عمه ای ، مادر بزرگی بگم برای یکی شون از زخم به جان نشسته ام ...... اما یه عمر بهم گفتن هیس ! هیچکی هیچی نفهمه

و منم یک عمر شدم هیس....هیچکی هیچی نفهمید ......

تنهایی یعنی همینا....... که کز کنم کنج خونم و بغض کنم و خودمو بغل کنم.......

آخ که چقدر دل ام این حسرت های به دل مانده ام را. می خواهد....

 

 

+نوشته شده در سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤ساعت۱٠:٢٩ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()