حرف تنهايي من

سلام بر دوستان گرامی

از همه دوستان تمنا دارم نرم نرمک به دیدارم بیایید که مبادا ترک بردارد چینی تنهایی من......

حکم مکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم کرده خواهد شد و بدان پیمانه ای که پیمایید برای شما خواهند پیمود....

( انجیل متا باب 7)

من این آپدیتم را اختصاص دادم به بحثی که در قسمت کامتنها بوجود آمد و مرا سخت غمگین کرد... من آرامش خلوتکده ام را دوست دارم ...

نوشته هایم بر هیچ یک از دوستان نمیباشد جز خویشتن خود که میخواهم ساخته شوم...

 

یکی از مهمترین و ضروریترین اقدامات ما در مسیر کسب پاکی و صداقت رام نمودن زبان است...

در کتاب مقدس آمده است هر که زبان خود را نگه دارد انسان کامل است...

دیدگاه افراد میتواند با دیدگاه ما متفاوت باشد اما ما اجازه نداریم علیه یکدیگر سخنی ناروا بگوییم.. هر انسانی جنبه های مثبت بسیاری داشته باشد و اگر ما با سخنان خود باعث شویم تا دیگران نسبت به فردی و جنبه های مثبت شخصیت و اعمال آن فرد دچار تردید شوند خود را در خطر حکم الهی قرار داده ایم...

من خواهش میکنم هم از خود و هم از دیگران این تمنا را دارم که کمی نسبت به یکدیگر احترام بگذاریم و در انتقاد کردن آرام تر باشیم...

انتقاد کردن همواره ساده ترین راه برای محق جلوه دادن خود و محکوم کردن دیگری است اما به تجربه دریافته ام که برای درک دیدگاه و نقشه های خداوند همیشه مشکل ترین کار بهترین کار است....

ایجاد آشتی میان خود و مخالفان خود به مراتب سخت تر از مقابله با آنان است و همین دشواری نشانه درست بودن این عمل است...

راه حل بقای هر تفکری از میان بردن تفکر دیگری نیست حتی اگر آن تفکر کاملا اشتباه باشد بلکه پذیرش متقابل آراء و عقاید و دیدن جنبه های مثبت هر دو طرف قضیه و همسو نمودن جریان ها در مسیر رشد و پویایی هر چه بیشتر نژاد بشر٫ تنها راه جلوگیری از خصومت هاست یکی دیگراز روشهای شایسته و خداپسندانه در مورد مخالفان دعا کردن برای ایشان است...

چنان چه ضعف یا خصیصه ناپسندی در فردی می بینیم پیش از آن که آن را با صدای بلند در میام مردم مطرح کنیم در پیشگاه خداوند آنرا مطرح نماییم و فروتنانه از او بخواهیم تا شخص مذبور را راهنمایی و هدایت نماید...

دوستان عزیز همیشه این را به خاطر بسپاریم شاید در همان زمان که ما شخصی را مورد داوری و قضاوت قرار می دهیم او در خلوت خود به اشتباه خویش پی برده و سعی در جبران و اصلاح آن دارد... و این که

از خداوند بخواهیم تا دلهای ما را تفتیش نموده ..هر نوع انگیزه بدخواهانه یا هر نوع رنجش را از ما دور سازد

از خدا بخواهیم تا دلهای ما را نسبت به همه انسانها به ویزه فردی که نسبت به برخی از سخنان یا اعمال ایشان انقاداتی داریم لبریز از محبت نماید تا

بدون کینه و دشمنی درباره آنان فکر کنیم...

دوستان گرامی صمیمانه میخواهم  که کمی مهربان باشیم .....

 

+نوشته شده در پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ساعت۱۱:٠۳ ‎ب.ظتوسط مریم | نظرات ()