حرف تنهايي من

برزگترين عشق....
عشقی است که همه چيز می دهد و در ازای آن هيچ چيز نمی خواهد . هر عاشقی در آرزو و حتی بی تاب دريافت پاسخی از معشوق است اما عاشق واقعی در عين اين اشتياق هرگز چيزی طلب نمی کند هيچ . به جز مجوز ماندن و تداوم حضور .
اين ناب ترين شکل عشق است و لذت بخش ترين آن .... زيرا عشقی اين چنين هرگز نمی تواند تلخ و دردناک باشد .
دردناکی عشق از همان زمان آغاز می شود که توقع آغاز می شود.

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۱ساعت۱:٢٤ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()