حرف تنهايي من

چه زندگیه کثیفیه

وقتی اندازه ات به پول است

انگار سالهای عمر خودفروشی کرده ام

آره من خودفروشی کرده ام.....

نه تنم را...... خودم را.....خودم را فروخته ام 

در قبال فروش خودم پول نگرفته ام ....اره هیچ پولی نگرفتم.....

خود فروختم که تحملم کنند.....

زندگی

عشق

دوس داشتن کثیف ترین واژه های دنیاست

بزرگ ترین دروغ

میخرندت در قبال پول

می فروشندت در قبال نبود پول

تن ات را نه....وجودت را!!!!

+نوشته شده در شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤ساعت۱:٥٥ ‎ق.ظتوسط مریم | نظرات ()