می خواهم بروم


برای بار دوم است که غصه و ناراحتی کسی را از رفتن ام می بینم...
بار اول 6 سال گذشته موقع برگشت به خونه به پیرمردی با سیبیل ها بلند سفید اش گفتم
خدانگهدار دیگه از فردا نمیام....
چند باری از قبل بهش گفته بودم..... اون روز ...زانو زد و نشست روی زمین و اشک ریخت
هرگز فکر نمی کردم برای رفتن ام کسی اشک بریزد ....
تلخ بود برایم اما خسته بودم...


و بار دیگر تکرار شد....
5 سال است که اینجا هستم....
از خودم کوچکتر است ..... نمی توانم باهاش حرف بزنم یعنی تا متوجه می شود می خواهم از رفتن صحبت کنم یا گلایه از موقعیت کاری..... طوری بحث را عوض می کند که نمی توانم باقی حرف هایم را بزنم و هر بار اینطور شده برایش نوشته ام.....

دیروز قبل از رفتن.... طبق معمول گزارش کار می نویسم که وقتی می آید بداند چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی مانده...
زیر گزارش کار نوشتم..... به فکر یک نفر به جای من باشید....

هر بار برایش شکایتهایم را می نویسم فردا اول وقت هنوز کلید به مغازه نداختم زنگ می زند می گوید حالا برایم نامه می نویسی و باخنده و نالیدن هاش از زندگی مرا به سکوت دعوت می کرد.....

اما امروز وقتی رسیدم دیدم نوشته ی زیر گزارش کار را پاره کرده و ریز ریز کرده .... زنگ هم نزد
همسرش تماس گرفت....
گفت چی شده میخوای بری
گفتم هیچی فقط خسته ام
گفت از دیشب مریض شده....

و باز برایم تلخ بود
اما من هم خسته ام
.
.
.
.
.


/ 2 نظر / 51 بازدید

بس که خوبی همه دوست دارن بمونی و هیچ وقت نری از پیششون[لبخند]

nersa

دفتر عشـــق که بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ