سالهاست که بیصدا می گذرد

 

 

سالهاست که می گذرد در سکوت

و

فراموشی

و من در تنهایی  می نگرم

 به تمامی عشقی که در این سالها هدیه کردم

پانزده سال گذشت

و هیچ نمی دانم...

 

.

.

.

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
حرف تنهایی من

قربونت برم عزیز دل مامانی قربون کامنت نوشتنت برم که خودت نوشتی و گفتی برایم که چیه عزیز دلم[ماچ] بیشتر از همه دنیاها دوستت دارم[ماچ] فدات بشم خانوم گلم گل باغ زندگی مریم عشق و آرامش روح مریم هوای نفس کشیدن های مریم که اگر تو نباشی مریم می میره قربون مهربونیت برم که می گی فقط باید تو رو دوست داشته باشم فقط تو رو دوست دارم خانوم پرنسس مریم [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [قلب][قلب]

مبارک باشه[گل] سال ها به خوشی[لبخند]